Archive for 14 نوامبر 2006

پنجاه درصد بالا و پائین در ارائه آمار

نوامبر 14, 2006
دزدیده شدن تعداد زیادی از کارمندان، مراجعان و محافظان یک مرکز تحقیقاتی وابسته به وزارت آموزش عالی عراق در روز روشن توسط افرادی که یونیفورم طرح جدید نیروهای امنیتی را به تن داشتند به خودی خود خبر بسیار مهمی است که خبر از اوضاع از هم گسیخته امنیتی عراق می دهد.
نکته قابل توجه ( و برای من جالب) این است که تعداد افراد ربوده شده بین یکصد تا یکصد و پنجاه نفر در رسانه های مختلف ذکر شده. در کشوری که آمار قربانیان یک واقعه اش پنجاه درصد بالا و پائین ذکر می شود معلوم است که هر اتفاقی ممکن است بیافتد. با گذشت چند ساعت از مسئله معلوم نیست که بالاخره صد نفر ربوده شدند یا صد و پنجاه نفر یا بین این دو عدد.
بگذریم. از صمیم قلب امیدوارم حال قربانیان این حادثه خوب باشد و بدون واقعه ای جدی همگی آزاد گردند. هر «یک» نفری که در این مواقع در اخبار بصورت عدد برای ما خوانده می شود انسانی است مثل من و مثل شما. خدا کند کسی آسیبی نبیند.

دشمن است یا نیست؟ چرا؟

نوامبر 14, 2006

لطفا به هر کدام از این سه سوال درباره آمریکا و اسرائیل که می خواهید (ترجیحا همه آنها) پاسخ دهید. پاسخ ها عینا به اسم خودتان در پستی جداگانه بر روی وبلاگ گذاشته خواهد شد و مورد بحث قرار خواهد گرفت:
آمریکا:

یک) آیا آمریکا را دشمن ایران می دانید؟

دو) اگر پاسخ تان به این سوال مثبت است ریشه این دشمنی به چه زمانی بر می گردد؟

سه) آیا بنظر شما هیچ امکان مذاکره و دوستی بین ایران و آمریکا در کوتاه مدت یا دراز مدت وجود دارد؟

اسرائیل:

یک ) آیا اسرائیل را دشمن ایران می دانید؟

دو ) اگر پاسخ تان به این سوال مثبت است ریشه این دشمنی به چه زمانی بر می گردد؟

سه) آیا بنظر شما هیچ امکان مذاکره و دوستی بین ایران و اسرائیل در کوتاه مدت یا دراز مدت وجود دارد؟