Archive for 26 نوامبر 2006

به سایت قفسه سر بزنید

نوامبر 26, 2006

آنهائی که مثل من در میان کفار از خدا بی خبر و زبان نفهم زندگی می کنند و دل شان برای خواندن دو خط کتاب فارسی تنگ شده باید حتما به سایت قفسه سر بزنند. دراین سایت بیش از چهار هزار کتاب فارسی آنلاین وجود دارد که مطمئن هستم هرکس با هر سلیقه ای را راضی می کند. لینک شان را هم به لیست لینک های دوستان درهمینجا اضافه کرده ام.

ما برویم کتاب باب دندان خود را بیابیم.

یا حق