Archive for 1 ژانویه 2007

سال نوی میلادی تان پر از خنده و شادی و سلامتی باد. آن را با سی ثانیه خنده آغاز کنید

ژانویه 1, 2007
آمدیم برای سال نوی میلادی 2007 یک تبریکی چیزی بنویسیم بگذاریم اینجا که ناگهان دیدیم چرکنویس مطلب مذکوراز حد دو خط و سه خط گذشت و به درد دل رسید. بعد گفتیم که جمعش کنیم مبادا خاطر عزیزان مکدر شود اما گفتیم شاید این زبان حال چندتائی از دوستان نیزباشد. علی ایحال تبریک سال نو را نوشته و ننوشته دیدیم که متن زیر برشاسی های کیبورد (معادل همان قلم کذائی مربوط به زمان عصر حجر قبل از اختراع کامپیوترو وبلاگ) جاری شد.
سال نوی 2007 تان مبارک باد. ما که اینجا به دور از جان شما شتر مرغ شده ایم. هم سال نوی میلادی را در یک 365 روز از سر می گذرانیم و هم عید نوروز خودمان را ولی نه این را جشن می گیریم و نه آن را!!! شده ایم یک موجود بی هویت و بدون عید. خط ممتد زمان برای ما با عید شکسته نمی شود و آغازی و پایانی در کار نیست. انگار که افتاده ایم در جاده ای و پیش می رویم بدون هیچ کاروانسرائی و توقفگاهی.
کریسمس مسیحیان و حنوکای یهودیان و عید قربان مسلمانان و بقیه اعیاد و مراسم شادی بخش خلائقی که از چهار گوشه دنیا به این شهر گل و گشاد آمده و ساکنش گشته اند نیز برای این حقیر انگار نه انگار.
بقول ظریفی می گفت که آمدیم راه رفتن کبک را یاد بگیریم راه رفتن خودمان از یادمان رفت. نمی دانم شاید هم که پس از پشت سرگذاشتن ماه ها و سالها کمی آدم بشویم و کم کم در یکی از این قالبهای عید و شادمانی مردم این خطه فروبرویم. فعلا که از شادی دیگران به هرکدام از مناسبتهای مذکور در بالا شاد می شویم و با دیدن برق زندگی در چشمان مردمی که به عشق عید شان در خیابان این طرف و آن طرف می روند کلی باطری مان شارژ می گردد.
بگذریم که ….ناله و خواندن آواز در دستگاه دشتی (یا دشتستانی، نمی دانم کدامش، همان که غمگین بود) در ابتدای سال نو شگون ندارد.
برای همه دوستان و آشنایان و هموطنان عزیزی که این سال نوی میلادی را جشن می گیرند و یا نمی گیرند آرزوی موفقیت و سلامت و شادی وسرمستی و پیروزی دارم. برای اینکه سال خوبی را شروع کنیم همین الان سی ثانیه از ته دل شروع به قهقهه زدن کنید. خندیدن دلیل نمی خواهد. سی ثانیه قهقهه بزنید و بعد نتیجه این سی ثانیه قهقهه زدن را به من بگوئید. مطمئن هستم که حالتان بسیار نیکوتر خواهد شد. از همین الان سی ثانیه قهقهه بزنید.
ارادتمند
ققنوس