Archive for 5 مه 2007

آقای متکی خوب کاری کردید ولی چرا امر به معروف و نهی از منکر نکردید؟

مه 5, 2007
جناب آقای منوچهر متکی
وزير امور خارجه
سلام عليکم و رحمه​الله و برکاته
خبر مسرت بخش اقدام نیمه انقلابی شما در ترک ضيافت شام در کنفرانس شرم​الشيخ را که به دليل ورود خانم ويالون​زن و حجاب غير اخلاقی وی بود شنيدم. از دقت نظر شما که قيافه يوسف​وارتان زليخا را قبل از گذاشتن آرشه بر ویالون تشخيص داد در شگفتم. معهذا به سه تذکر اخلاقي اينجانب توجه فرمائيد تا در آينده با اين​گونه هجمه​های دشمن که سعی در خلل وارد کردن در روحيه انقلابی شما به توسط صدای ويالون و تار و تنبور دارد بهتر برخورد کنيد:
اول: بدخواهان و معاندان خواهند گفت که «ای بابا! اين چه باور محکم و اعتقادی راسخ است که با ديدن يک زن بدپوشش و صدای ويالون چون وضوی باطل شده با بادی به هوا می​رود؟» به آنان هيچ نگوئيد و فقط خيره خيره نگاه​شان کنيد. اگر هم خواستيد با همان انگليسی مليح​تان که معلوم نيست چند سال وقت صرف يادگرفتن اينگونه حرف​زدنش کرده​ايد برايشان از همان جوک​های «خنک» روسيه و بستنی که برای خانم رايس گفتيد تعريف کنيد. (اینجا انگلیسی حرف زدن «پنه​لوپه​کروز» با لهجه غلیظ اسپانیولی را بسیاری از خلائق بغایت سکسی می​دانند، برای خودتان اسفند دود کنید و جلوی این زنکه کاندولیزا رایس دیگر سخن نگوئید که لهجه شما هم وقتی انگلیسی تکلم می​کنید کم سکسی نیست. بیخود نبود که آن خانم ملوان بریتانیائی آنقدر از نظر عصبی بهم ریخته بود. لابد انگلسی حرف زدن تان دیوانه​اش می​کرده)
دوم: بسيار «فشل» عمل کرديد. معنا ندارد يک «انقلابي» نمونه وقتی چيزی ديد که مخالف ميلش​ است بدون بهم ريختن ميز شام و شکستن بشقاب و قاشق و آتش زدن آدمک کاندوليزا رايس و جرج بوش و حتی همان حسنی مبارک احمق که مهمانش بوديد محل را ترک کند. مطمئن باشيد اگر هوگو چاوز بود بسته به ميزان سکسی بودن آن خانم ويالون​زن از خودش شعار مرگ بر آمريکا در می​کرد. بياد آوريد که بر سر قضيه ملوانان انگليسی ما می​خواستيم سفارت بريتانيا را آتش بزنيم. قبل​تر از آن بخاطر کاريکاتور​هائی در آن سر دنيا ما در اين سر دنيا اسم شیرینی دانمارکی را به شيرينی «گل​محمدي» تغيير داديم. توجه کنيد که هرگاه ما مسلمانان می​خواهيم اعتراض دستجمعی از خودمان ساطع کنيم حتما حتما بايد چند نقری از ما در تظاهرات خودمان کشته شوند و گروهی مجروح گردند (پاکستان مثال خوبی است، عراق هم که معلوم است با کشتن مسلمانان به آمريکائيان اعتراض می​کنيم). آنوقت شما اينگونه فشل فقط بلند می​شويد و سالن را ترک می​گوئيد؟ اين عمل​تان را قویا در راستای بوق​های استکباری و مواضع جهان​خواران ارزيابی می​کنم. به خود بيائيد.
سوم: چرا هنگامی که ديديد بنياد دين و ايمان با ويالونی و خانم بدون حجابی در خطر افتاده امر به معروف و نهی از منکر نکرديد؟ نکند فکر کرديد که وزير امور خارجه عربستان که دين اسلام در سرزمينش رشد کرد و باليد و از آنجا به ايران آمد ديگر مسلمان نيست که نیاز به امر به معروف شما داشته باشد؟ چرا وظيفه خطيری را که برادران و خواهران نيروی انتظامی برای تذکر دادن به اين و آن بر عهده دارند شما به همين سادگی زمين می​گذاريد؟ اینان به هموطنان شان «گیر» می دهند، شما نباید به آن همه مسلمان حاضر در سالن شام تلنگری بزنید؟
که گفته که «اگر حضور در مجلسی که خانمی در آن ويالون می​زند ايرادی دارد خوب پس آن همه عرب جد اندر جد مسلمان که در آن سالن بودند صدای يکی​شان بايد به اعتراض در می​آمد»؟ خوب لابد نمی​فهمند ديگر. لابد منتظر بودند تا شما برويد بالای ميز و با همان لهجه شيرين انگليسی​تان امر به معروف و نهی​ از منکر کنيد تا آنان هم الله اکبر گويان سالن کنفرانس را به آتش بکشند و انتفاضه سوم (چهارم ؟ پنجم؟ چندم؟ نمی​دانم چندم، حسابش از دستم در رفته) به راه بياندازند. فکر نکرديد که فردای قيامت همين آقای نوری​المالکی که جی​جی باجی ايران است را به گناه گوش دادن به ويالون عذاب​اليما خواهند کرد و دل نازک و دلرحم شما در بهشت شاهد درد و رنج ايشان خواهد بود؟ آيا به راستی بر اين باوريد که آن همه عرب از کشورهای مسلمان واقعا مسلمان بودند؟ اگر بودند که اعتراضی کرده بودند به آنچه فقط شخص شما بد می​دانيدش.
به موارد بالا توجه کنيد تا اگر ديگر بار دشمنان خواستند با سلاح مخرب و مهيب ويالون يا دکولته دين و ايمان محکم شما را هدف بگيرند نتوانند به هدف بزنند و تيرشان کمانه کند و به آن زنکه کاندولیزا رايس بخورد و جو گيرش کند تا بالای ميز رفته و در حضور آن همه مرد غريبه نا محرم «استریپ​تيز» نماید.
توفيق شما و همه آنانی که با ترک مهمانی شام به ساندويچ فروشی سر کوچه رفتند را از خداوند منان خواستارم.
امضاء:
اینجانب