Archive for 4 اکتبر 2007

سیستم پیش‌بینی زلزله و زمان

اکتبر 4, 2007

بروید به اینجا «رييس پژوهشكده حوادث و سوانح طبيعي كشور گفت: محققان ايراني به فن آوري پيش بيني زلزله دست يافتند» و کل خبر را با دقت بخوانید. خبر درباره «پیش‌بینی زلزله» و طراحی و ساخت سیستمی است که می‌تواند زلزله را «پیش‌بینی» نماید. کاری به درستی و نادرستی قضیه ندارم. فقط آیا شما می‌توانید جمله‌ای در متن خبر مذکور بیابید که بگوید این سیستم چقدر وقت قبل از زلزله می‌تواند آن را پیش‌بینی کند؟

وقتی صحبت از «پیش‌بینی» می‌شود بلافاصله ذهن مخاطب به دنبال «کی قرار است فلان قضیه اتفاق بیافتد؟» می‌رود و بعد از گرفتن جواب این سوال از «درصد قطعیت» و «اعتبار» پیش‌بینی پرسیده می‌شود. من که در متن خبر نتوانستم چیزی بیابم که نشان دهد چنین سیستمی که می‌توانیم در «سایر کشورها» نیز ارائه‌اش دهیم چقدر به مردمی که «حدود ‪ ۶۰‬درصد از ساختمان‌هاي كشور»شان در مقابل زلزله نامقاوم است زمان می‌دهد که آماده زلزله شوند.

سینه به سینه

اکتبر 4, 2007

احمدي نژاد تاکيد کرد: اگر با دشمن سينه به سينه نشويم او پيش تر مي آيد و عرصه را در اختيار مي گيرد .

——————————-
اگر این جمله آقای احمدی‌نژاد را در کنار باقی اموری که با دشمن انجام داد‌ه‌ایم قرار دهید می‌توانید تصویر روشنی از اینکه ما و دشمن هرکدام در چه موقعیتی هستیم و در آینده چه خواهد شد بدست آورید.

ابتدا با دشمن شروع به مذاکره کردیم. به دیگر سخن با دشمن‌مان «دهن به دهن» شدیم. بعد از مدتی مذاکره دیدیم که دارند حرف زور می‌زنند. ما هم دیگر طاقت نیاوردیم و همانگونه که مرحوم هایده خوانده است از خود پرسیدیم که «لب روی لب» گذاشتن و دم نزدن تا به کی؟ از الان به بعد طبق گفته آقای احمدی‌نژاد ناچاریم با دشمن «سینه به سینه» بشویم. تا اینجای کار مراحل «دهان به دهان» و «لب‌ روی لب» را طی کرده‌ایم و داریم وارد محله «سینه به سینه» می‌شویم!!! اگر کمی در این زمینه فکر کنید می‌توانید آینده را با قاطعیت پیش‌بینی کنید که تا چند ماه دیگر ما و دشمن در چه موقعیتی خواهیم بود. 

خداوند آخر و عاقبت مراحل بعد از «سینه به سینه‌» شدن ما را با این آمریکا که به «تجاوزگری» و «متجاوز» بودن معروف است به خیر گرداند. این گونه امور شوخی بردار نیست بابام جان!!!