Archive for 17 ژانویه 2009

هشت چشمه

ژانویه 17, 2009

اول:
– در کشور «الف» زلزله آمده ۱۲٬۰۰۰ نفر کشته‌شده‌اند. مردم خانه و کاشانه ندارند.
– خوب آمریکا باید کمک کند. کم خورده و برده از مردم بیچاره دنیا؟ باید کمک‌شان کند دیگر.

دوم:
– در کشور «ب» قحطی آمده. مردمش نان ندارند بخورند.
– خوب آمریکا باید کمک کند. آن همه گندم تولید می‌کند یک ذره‌اش را هم بدهد به بدبخت‌ها.

سوم:
– در کشور «ج» دو قبیله افتاده‌اند به جان هم‌دیگر و دارند هزارتا هزارتا از هم آدم می‌کشند.
– خوب آمریکا باید دخالت کند و نگذارد. همین فقط بلدند حرف بزنند از حقوق بشر؟

چهارم:
– در کشور «د» ارتش کودتا کرده علیه رئیس‌جمهورشان. وضع پایتخت کشور «د» به هم ریخته‌است.
– خوب آمریکا باید یکی از ناو‌ های هواپیمابرش را بفرستد سواحل آنجا تا ارتش کشور «د» حساب کار بیاید دستش. خرجی که برایش ندارد یک دور زدن ناو و رفتن به سواحل کشور «د»؟

پنجم:
– در کشور «ه» یک نیروگاه اتمی نشت کرده. شهروندان «ه» و همسایگان‌ آن نگران جان‌شان هستند.
– خوب آمریکا که پیشرفته‌ترین تکنولوژی هسته‌ای دنیا را دارد باید تیم مهندسی بفرستد کمک‌شان کند. یک تکنولوژی پیشرفته اینجا بدرد نخورد پس کجا بدرد می‌خورد؟

ششم:
– کشور «و» قصد حفاظت از جان «خرس‌های سفید قطبی» در قطب شمال را دارد اما چون نمی‌داند این خرس‌ها کجا هستند نمی‌تواند کاری بکند.
– خوب آمریکا باید عکس‌های ماهواره‌ئی که گرفته بدهد به کشور «و» تا آنها هم بتوانند محل زندگی خرس‌ها را بیابند. وجب به وجب زمین را عکس می‌گیرند بالاخره باید یک کاری بکنند؟

هفتم:
– آمریکا زد عراق را اشغال کرد.
– (عصبانی) آمریکا گ… خورد و غلط کرد @$#%^*&^%%$ کثافت‌های مو بور چشم آبی. اصلا آمریکا چه حقی دارد که در هر جائی از جهان مداخله می‌کند؟ که گفته آمریکا پلیس جهان است؟

هشتم:
– (با عجله) سلام همسایه، خوبی؟ آقا ماشینت را می‌دهی من دست بچه‌ام شکسته تا بیمارستان برسانمش؟
– ماشینم خراب است. (زیر لب) برو گمشو بچه پر رو! من پول ماشین را داده‌ام بدهم این بچه‌اش را برساند بیمارستان؟ ماشین می‌خواهد خودش برود بخرد. به من چه؟ (در را می‌بندد و وارد خانه می‌شود) اقدس، اقدس، بپوش دیگر لباس‌هایت را ظهر شد بابا توی پارک دیگر جا پیدا نمی‌کنیم ها.