Archive for 21 دسامبر 2009

میرحسین برای حسینعلی در ماه حسین اعلام عزا کرد

دسامبر 21, 2009

یعنی آدم از این بدشانس‌تر؟ مخالفان تو تظاهرات میلیونی و چندصدهزار نفری به‌راه انداخته‌اند و تو بعد شش هفت ماه بالاخره توانسته‌ای چند ده‌هزار نفر را با مشقت فراوان جمع کنی و برای نشان دادن قدرتت ببری در خیابان. بعد دو سه روز نگذشته از این کار، همین که داری عرقت را خشک می‌کنی ناگهان مرجع دینی مخالفان تو که اسمش «حسینعلی» است در ماه محرم که ماه عزاداری برای امام حسین (ع) است و همه جا فریاد حسین حسین مردم بلند است از دنیا می‌رود. حالا اگر ماه عادی‌ای بود شاید می‌شد قدری در برنامه‌های تلویزیون دیمبل و دامبول گذاشت بجای عزاداری و احیانا حرکات موزون کرد اما در ماه محرم که نمی‌شود. هیچ‌ رقمی راه ندارد که در ماه محرم عزاداری نکرد.

از بد روزگار هم رهبر مخالفان تو اسمش باشد «میرحسین». این آقای «میر حسین» دستور عزاداری برای «حسینعلی» را می‌دهد. آن هم در دهه اول ماه محرم کوچه و شهر و در و دیوار پر است از تکیه و مجلس عزاداری در شهر و ده. بدتر از همه اینکه ظاهرا روز هفتم «حسینعلی» هم با روز عاشورا مصادف می‌شود (یا همان حدود است). همین است که گفتم باید «اِند» آدم‌های بدشانس باشی حالا برو ببینم می‌توانی جلوی عزاداری اعلام شده توسط میرحسین برای حسینعلی در ماه حسین را بگیری یا نه.